İstanbul Satranç Derneği Tüzük Değişikliği Gündemli Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin Yönetim Kurulu, “Tüzük Değişikliği Gündemli Olağanüstü Genel Kurul” toplanması kararı almıştır.
Toplantı yeri olarak derneğimizin genel merkezi,
ilk toplantı tarihi olarak 28 Ocak 2024 saat 12.00,
üçte iki çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve kesin toplantı tarihi olarak 4 Şubat 2024 saat 12.00 belirlenmiştir.

Gündem:
1. Katılan üyelere hazirun listesinin imzalatılması
2. Başkanın açılış konuşması
3. Divan heyetinin seçilmesi
4. Tüzük değişikliği önerilerinin madde madde görüşülerek karara bağlanması
5. Dilek ve temennilerin görüşülmesi
6. Kapanış

Halihazırdaki tüzüğümüzün 12.maddesi uyarınca genel kurula, aidat borcu bulunmayan ve ilk toplantı tarihinden en az üç ay önce kayıt olan üyelerin katılabildiğini hatırlatırız.
Saygılarımızla,
İSD 1943 Yönetim Kurulu

Instagram
WhatsApp WhatsApp ile ulaşın.